DANE KANCELARII


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Marcin Kaźmierczyk
ul. Kniaźnina 2/1, 31-637 Kraków

Tel: (012) 294 92 22
Fax:(012) 446 42 91
email: krakow.kazmierczyk@komornik.pl

Konto:
Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce 71 8619 0006 0030 0325 8023 0001

GODZINY OTWARCIA


Poniedziałek: 8:00-18:00
przyjęcia stron: 12:00-18:00

Wtorek: 8:00-16:00

Środa: 8:00-16:00

Czwartek: 8:00-16:00


Piątek: 8:00-16:00

Komornik Sądowy w Krakowie

Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Marcina Kaźmierczyka!


 

Na stronie naszej Kancelarii znajdą Państwo informacje o aktualnych licytacjach komorniczych nieruchomości przeprowadzanych na terenie Karkowa.

 

UWAGA!

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną panującą w Polsce, Kancelaria Komornika jest nieczynna dla stron (w tym także dziennik podawczy).
Pisma oraz wnioski należy kierować do komornika korespondencyjnie za pośrednictwem operatorów pocztowych.  

    Jednocześnie Komornik informuje, iż poza w/w ograniczeniem, Kancelaria funkcjonuje jak dotychczas. Komornik udziela stronom informacji o stanie spraw telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI ZOSTAŁY ODWOŁANE (w tym oględziny przed licytacjami).

zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie sygn. Adm. N - 0144-26/20, Adm. N - 0212-13/20, rozprawy i posiedzenia jawne, które miały odbyć się do dnia 15 maja 2020r. zostały odwołane.  Wobec powyższego nie odbędą się wyznaczone do 15 maja 2020r. licytacje nieruchomości. Z uwagi na powyższe nieruchomości nie będą także okazywane potencjalnym licytantom.

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej-Huty w Krakowie - Marcin Kaźmierczyk