LICYTACJE


Kancelaria Komornicza w Krakowie – licytacje

 

Wszystkie licytacje publikowane są na stronie: http://www.licytacje.komornik.pl/

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej-Huty w Krakowie - Marcin Kaźmierczyk