OGNIVO - OPŁATY ZA DOKONANIE ZAPYTANIA ZA POMOCĄ SYSTEMU OGNIVO


Nadanie dokumentu elektronicznego do OGNIVO typu:

 

1.  „Poszukiwanie rachunku bankowego dłużnika” w sprawach wskazanych w art. 2 ustęp 7 ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 167, poz.1191). - opłata wynosi 0,25 zł + Vat na rzecz Krajowej Izby Rozliczeniowej.

 

 

2.  „Poszukiwanie rachunku bankowego dłużnika” w sprawach innych niż wskazane w art. 2 ustęp 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 167, poz.1191). Opłata pobierana jest za nadanie i wysłanie za pośrednictwem OGNIVO zapytania dotyczącego pojedynczego dłużnika do jednego banku w wysokości:

1,54zł z Vat w przypadku skierowania zapytania do banku innego niż bank spółdzielczy. W opłacie zawarta jest opłata należna bankowi za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową w wysokości 1,00 zł + Vat  oraz 0,25 zł + Vat opłaty należnej Krajowej Izbie Rozliczeniowej.

-  0,92zł z Vat w przypadku skierowania zapytania do banku spółdzielczego. W opłacie zawarta jest opłata należna bankowi za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową w wysokości 0,50 zł + Vat  oraz 0,25 zł + Vat opłaty należnej Krajowej Izbie Rozliczeniowej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej-Huty w Krakowie - Marcin Kaźmierczyk