PRACA


Praca w Kancelarii Komorniczej w Krakowie

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Marcin Kaźmierczyk w tym miejscu zamieszcza informacje o ofertach pracy w Kancelarii Komorniczej.

 

Komornik poszukuje pracownika biurowego do kancelarii komorniczej.

Zakres obowiązków obejmuje obsługę korespondencji, tj. wysyłkę oraz obsługę poczty przychodzącej. Warunki umowy do uzgodnienia.

Wymagane wykształcenie min. średnie. Mile widziane doświadczenie w pracy w kancelarii.

CV powinno zawierać następującą formułę:

Stosownie do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 ze zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Marcina Kaźmierczyka Komornika Sądowego (Administrator danych osobowych) moich danych osobowych zawartych w przesłanej przeze mnie ofercie pracy i w załączonych do niej dokumentach, w tym w szczególności w CV, na potrzeby realizacji aktualnie prowadzonej rekrutacji do pracy u Administratora danych.

Oświadczam, że wszystkie dane osobowe są prawdziwe i zostały podane dobrowolnie.

Przyjmuję do wiadomości, że:

administratorem tak zebranych danych osobowych jest Marcin Kaźmierczyk Komornik Sądowy ul. Kniaźnina 2/1 31-637 Kraków.

posiadam prawo dostępu do treści w/w danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania,

posiadam prawo do uzupełniania, uaktualniania i sprostowania w/w danych osobowych jak również wyrażenia, w określonych ustawą przypadkach, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przekazywania.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej-Huty w Krakowie - Marcin Kaźmierczyk