WŁAŚCIWOŚCI - DZIELNICA XVII


ULICA ARCHITEKTÓW
ULICA GRAŻYNY BACEWICZÓWNY
ULICA BETLEJEMSKA
ULICA MATEUSZA BIRKUTA
ULICA BLOKOWA
ULICA BOŻYWOJA
ULICA BRACI POLSKICH
ULICA BRUŚNICKA
ULICA BUKSZPANOWA
ULICA BURZOWA
ULICA JANA STANISŁAWA BYSTRONIA
ULICA CYPRYSÓW
ULICA CZERWONEGO KAPTURKA
ULICA KAROLA DARWINA
ULICA KS. KAZIMIERZA FIGLEWICZA
ULICA WALENTEGO FLORKOWSKIEGO
ULICA FOLWARCZNA
ULICA EMILA FREEGE'GO
ULICA GEODETÓW
ULICA MIKOŁAJA GERLAHA
ULICA GLINIK
ULICA GŁĘBINOWA
ULICA CYPRIANA GODEBSKIEGO
ULICA GRĘBAŁOWSKA
ULICA BARTŁOMIEJA GROICKIEGO
ULICA GRZEGORZA Z SANOKA
ULICA HENRYKA BRODATEGO
ULICA KAROLA IRZYKOWSKIEGO
ULICA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA
ULICA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY
ULICA JANA KAZIMIERZA
ULICA JANA OLBRACHTA
ULICA CZESŁAWA JANCZARSKIEGO
ULICA JARZĘBINY
ULICA JASEŁKOWA
ULICA JASIA I MAŁGOSI
ULICA MIKOŁAJA JASKRA
ULICA JASKROWA
ULICA JEZIORANY
ULICA JUBILEUSZOWA
ULICA KSIĘDZA ZYGMUNTA KACZYŃSKIEGO
ULICA KALWIŃSKA
ULICA MIECZYSŁAWA KAMBERSKIEGO
ULICA KANTOROWICKA
ULICA WINCENTEGO KIRCHMAJERA
ULICA STEFANA KISIELEWSKIEGO
ULICA JULIUSZA KLEINERA
ULICA KLEMENSA Z RUSZCZY
ULICA KOCMYRZOWSKA
ULICA KOLĘDNICZA
ULICA KOMASY
ULICA JERZEGO KOROHODY
ULICA KOSÓW
ULICA MARII KOWNACKIEJ
ULICA JÓZEFA KRASNOWOLSKIEGO
ULICA BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO
ULICA ZOFII KULINOWSKIEJ
ULICA LASOWISKO
ULICA TADEUSZA LEHRA-SPŁAWIŃSKIEGO
ULICA LESZKA BIAŁEGO
ULICA LESZKA CZARNEGO
ULICA LUBOCKA
ULICA LUBORZYCKA
ULICA ŁAZOWA
ULICA ŁĄCKA
ULICA STANISŁAWA ŁEMPICKIEGO
ULICA KAROLA ŁOWIŃSKIEGO
ULICA ŁUCZANOWICKA
ULICA KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
ULICA MARGLOWA
ULICA MIERNICZYCH
ULICA GUSTAWA MORCINKA
ULICA LUDWIKA HIERONIMA MORSTINA
ULICA HANNY MORTKOWICZ-OLCZAKOWEJ
ULICA MORWOWA
ULICA MROZOWA
ULICA ANDRZEJA MYCIELSKIEGO
OSIEDLE NA STOKU
OSIEDLE NA WZGÓRZACH
ULICA NAD BARANÓWKĄ
ULICA NIEBYŁA
ULICA NIEWIELKA
ULICA NOWOLIPKI
ULICA OBWODOWA
ULICA ORGANKI
ULICA ALEKSANDRA ORŁOWSKIEGO
ULICA LUDWIKA OSIECKIEGO
ULICA JÓZEFA PANKIEWICZA
ULICA PASTERSKA
ULICA SANDORA PETöFIEGO
ULICA PIOTRUSIA PANA
ULICA PŁASKA
ULICA PŁOMYCZKA
ULICA POLEGŁYCH W KRZESŁAWICACH
ULICA POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
ULICA POMYKANY
ULICA STANISŁAWA AUGUSTA PONIATOWSKIEGO
ULICA JANINY PORAZIŃSKIEJ
ULICA PRUSKA
ULICA ZDZISŁAWA PRZEBINDOWSKIEGO
ULICA PRZEMYSŁAWA II
ULICA JULIANA PRZYBOSIA
ULICA PRZYMIARKI
ULICA HENRYKA ROWIDA
ULICA RYCERSKA
ULICA SAJAKÓWKA
ULICA MAGDALENY SAMOZWANIEC
ULICA WŁADYSŁAWA SKOCZYLASA
ULICA SOCZYNY
ALEJA SOLIDARNOŚCI
ULICA SPŁAWY
ULICA KAZIMIERZA SPRAWIEDLIWEGO
ULICA STARY GOŚCINIEC
ULICA FRANCISZKA STEFCZYKA
ULICA STOKOWA
ULICA STUDZIENNA
ULICA STYCZNA
ULICA SULISŁAWA
ULICA SYBIRAKÓW
ULICA TRZECH KRÓLI
ULICA FRANCISZKA TWAROGA
ULICA UJASTEK
ULICA URBANISTÓW
ULICA HENRYKA UZIEMBŁY
ULICA WADOWSKA
MOST WANDY
ULICA MELCHIORA WAŃKOWICZA
ULICA WĄWOZOWA
ULICA WĘGRZYNOWICKA
ULICA WIELKICH PIECÓW
ULICA WIELKIE POLA
ULICA MIKOŁAJA WIERZYNKA
ULICA EDWARDA WITTIGA
ULICA WŁADYSŁAWA IV
ULICA WODOCZA
ULICA BOLESŁAWA WSTYDLIWEGO
ULICA ZA OGRODEM
ULICA ZAGOŚCINIEC
ULICA ZAKŁADOWA
ULICA ZAKOLE
ULICA ZAWIELGUSIE
ULICA ZESŁAWICKA
ULICA ZIELONY JAR
ULICA ŻONKILOWA
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej-Huty w Krakowie - Marcin Kaźmierczyk