WZORY WNIOSKÓW


Kancelaria Komornicza – wzory wniosków

 

Poniżej udostępniamy Państwu możliwość pobrania wniosków: egzekucyjnego oraz alimentacyjnego. Dostępne wnioski można wydrukować, a następnie wysłać Komornikowi Sądowemu pocztą.wniosek_egzekucyjny wniosek_egzekucyjny wniosek-egzekucyjny
wniosek_alimentacyjny wniosek_alimentacyjny
wniosek_spis_inwentarza wniosek_spis_inwentarza
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej-Huty w Krakowie - Marcin Kaźmierczyk